Odstraňování mikropolutantů

Již více než 10 let se společnost SUEZ a její partneři (instituce, vysoké školy, orgány místní správy apod.) účastní několika výzkumných programů zaměřených na mikropolutanty, a to s cílem zajistit vhodný stav vodního prostředí. Tyto programy vedly k rozvoji inovativních procesů a metod pro řízení celého vodního cyklu: pitné vody, městských odpadních vod, dešťové vody a průmyslových vod.
Nové znečišťující látky

Odstraňování mikropolutantů z vody

Micropollutants: what is it ? - SUEZ

Credit: SUEZ group

Zákaznická řešení

Řešení pro každý problém

Naše řešení a technologie

Čtyři komplementární technologie pro odstraňování mikropolutantů