Udržitelné vodní hospodářství je ústředním tématem stále složitějších lokálních projektů a účinným nástrojem pro zvýšení přitažlivosti regionů. Zaslouží si podporu ze strany průmyslových aktérů, kteří disponují odbornými znalostmi a důkladnou znalostí místní problematiky. Společnost SUEZ je odborníkem na městská řešení a dlouholetým lídrem v oblasti řízení vodního cyklu. Společnost rozvinula své schopnosti jako dodavatel veškerého sortimentu technických a ekologických řešení na základě úzké spolupráce s obcemi a městy. SUEZ poskytuje strategické poradenské služby od fáze návrhu až po implementaci ekologického přístupu k urbanismu, provozní odborné znalosti z mnoha oborů, provádí studie proveditelnosti a může rovněž vystupovat jako hlavní dodavatel.
Vaše výzvy

Udržitelné vodní hospodářství jako jádro místních politik

Společnost SUEZ nabízí podporu v každé fázi Vašeho rozvoje. Kombinujeme regionální strategii s řešeními pro udržitelný rozvoj na základě poskytování flexibilních a komplementárních řešení, která pokrývají celý vodní cyklus. Náš globální přístup nám umožňuje analyzovat specifické požadavky Vašeho regionu a účinněji je naplňovat.

Pro orgány místní správy jsou udržitelná vodohospodářská zařízení účinným nástrojem ke zvýšení atraktivity regionu a obecného dobra.

 

Správné fungování vodovodních a kanalizačních systémů, jakož i ochrana a rozvoj pobřežních oblastí, přístavů a vodních cest, je nezbytnou podmínkou hospodářského rozvoje a zajištění spokojenosti obyvatel regionu. Rovněž přispívá ke zlepšení kvality života a bezpečnosti místních obyvatel i turistů.

 

Společnost SUEZ nabízí přesná a udržitelná řešení, která uspokojí Vaše potřeby. Poskytuje své odborné znalosti a flexibilitu v rámci všech šesti klíčových a vzájemně souvisejících částí hodnotového řetězce:

  • Lokální strategie
  • Řízení povrchových vod
  • Řízení pitné vody
  • Řízení stokových a dešťových vod
  • Řízení vodních elektráren
  • Řízení pobřežního a přístavního rozvoje

 

Předvídání dopadů změn klimatu, zpracování vodných říčních projektů pro příslušná povodí a navrhování účinných vodních a stokových systémů – to vše jsou způsoby, pomocí kterých společnost SUEZ pomůže zvýšit atraktivitu Vašeho regionu.

35
%
pitné vody na celém světě se každým rokem ztrácí
4 000
je malých přístavišť a jachtařských přístavů v Evropě
Zdroj: EuroMarina FFPP
1,4
mil.
o tolik lidí více bude v roce 2040 žít v pobřežních oblastech (ve srovnání s rokem 2007)
Zdroj: Insee
Naše řešení

Navrhování a rozvoj udržitelných městských a regionálních vodohospodářských zařízení

Společnost SUEZ nabízí podporu v každé fázi Vašeho rozvoje. Kombinujeme regionální strategii s řešeními pro udržitelný rozvoj na základě poskytování flexibilních a komplementárních řešení, která pokrývají celý vodní cyklus. Náš globální přístup nám umožňuje analyzovat specifické požadavky Vašeho regionu a účinněji je naplňovat.
Naše inovace

Neustálé zlepšování technologií

Společnost SUEZ investuje každým rokem 74 milionů EUR do více než 65 výzkumných a vývojových programů. Jejich smyslem je uvádět na trh nejúčinnější řešení a vysoce výkonné technologie přinášející prospěch našim zákazníkům.

AQUADVANCED® Water networks

Software pro chytré řízení vodovodních systémů a sítí

AQUADVANCED® Urban Drainage

Zpracování dat pro sledování, předvídání a optimalizaci stavu kanalizačního systému v reálném čase

Naše odbornost

Poskytujeme podporu v rámci celého vodního cyklu

Nabízíme vám naše odborné znalosti pro realizaci vašich projektů, od poradenství až po poprodejní služby.