Jak dosáhnout environmentálních cílů?

Ochrana zdrojů na základě snížení spotřeby energií

Pomůžeme vám zvýšit atraktivitu vašeho regionu se zaměřením na zlepšení životního prostředí pro místní obyvatele:

 • Zajištění zdroje při nejnižších nákladech na základě opětovného využití odpadních a dešťových vod: snížení nedostatku vody, ochrana přírodních zdrojů a směřování k integrovanému vodnímu hospodářství 
 • Vytváření hodnot v zemědělství a energetice prostřednictvím přeměny odpadních kalů 
 • Snížení spotřeby energie u stávajících a budoucích zařízení
 • Využívání ekologických projektů pro řízení dopadů rozvojových projektů na životní prostředí 
 • Rozvoj regionu udržitelným způsobem

Ochrana přírodního prostředí a biodiverzity

Společnost SUEZ poskytuje řešení, která Vám pomohou zlepšit kvalitu přírodního prostředí na základě sledování rizik znečištění v reálném čase:

 • Výběr nejvhodnějších senzorů a stanovení nejlepšího místa pro jejich instalaci
 • Identifikace podmínek sledování a vybavení, které bude použito
 • Používání měřicího systému v reálném čase, který pomáhá chránit a zlepšovat kvalitu přírodního prostředí 
 • Předvídání rizik znečištění na základě prediktivního modelování
 • Pomoc příslušným orgánům místní správy v rámci uzavírání / znovuotevření pláží, jezer a řek 
 • Řízení povrchových vod prostřednictvím integrovaného rozvoje řek a vodních toků, mokřadů a ústí řek do moře