Jak můžete zlepšit své lokální životní prostředí?

Přizpůsobení strategického a environmentálního přístupu lokálním podmínkám

Naše strategické poradenské služby a předběžné studie vám pomohou implementovat Vaše regionální projekty na základě přístupu udržitelného rozvoje:

 • Poskytování vysoce kvalitních návrhů pro systémy pitné vody, kanalizační a dešťové vody 
 • Navrhování plánů efektivní městské dopravy a regionálních plánů zaměřených na klima, ovzduší a energie, a to v plném souladu se všemi platnými předpisy 
 • Provádění komplexních studií povodí a studií proveditelnosti
 • Rozvoj účinných strategií udržitelného rozvoje
 • Implementace environmentálního přístupu k urbanismu (AEU) ve Vaší obci či městě
 • Zlepšení ochrany přírodních biotopů, živočišných druhů a vodních ploch prostřednictvím zavádění ekologické infrastruktury

Snížení náchylnosti k rizikům ve městech a regionech

Vytváříme řešení, která zajišťují efektivitu všech Vašich staveb a omezují jejich rizika; naše společnost sama navrhne a zrealizuje Vaše zařízení: 

 • Pokročilé modelovací systémy (Aquadvanced®)
 • Obnovení a posilování stávajících staveb
 • Vybudování dalších zařízení (hydraulické stavby, pobřežní a přístavní rozvoj, nádrže na dešťovou vodu, čerpací stanice apod.)
 • Rozvoj alternativních provozních metod (zpracování průmyslových vod, úpravy a recyklace kalů, opětovné využití odpadních vod).

Naše řešení Vám umožní hodnotit výkonnost Vašich zařízení, reorganizovat tato zařízení a vybavit je inovativními technologiemi pro zlepšení odolnosti měst:

 • Předvídání období dešťů a omezení jejich ekonomických dopadů
 • Snížení znečištění a rizik záplav
 • Předcházení nouzovým situacím a zkrácení doby odezvy v případě přívalových dešťů
 • Zajištění ochrany osob a majetku
 • Ochrana zdrojů a podpora biodiverzity

Zvýšení atraktivity pobřežních oblastí a přístavů

Společnost SUEZ nabízí odborné znalosti v oblasti navrhování a implementace Vašich přístavních a pobřežních projektů, a inovativní technologie pro poskytování informací v reálném čase.
Naše řešení optimalizují způsob navrhování a provozování vašich staveb:

 • Malá přístaviště: mola, vlnolamy, technické oblasti a organizované sítě pro kotvení plavidel, bagrování atd.
 • Obchodní přístavy: nábřeží, vybavení, kotviště, vnitřní přístavy atd.
 • Hráze a ochrana: skalní podpěry, umělé bloky, ochrana proti vzdouvání vody atd.
 • Potrubí: výtoky, výpustě vody

Pomocí systému prevence rizik v přímořských a pobřežních zónách, který je založen na provozním oceánografickém řešení společnosti Actimar, můžete také:

 • předpovídat podmínky na moři, kvalitu vody ke koupání, pohyb plovoucích objektů 
 • optimalizovat práce v přímořských a pobřežních oblastech
 • mapovat pobřežní biotopy pomocí dálkového snímání

Reakce na inovativní opatření v rámci budování udržitelných měst a regionů

Vysoký standard aplikovaného výzkumu společnosti SUEZ, obohacený o digitální technologie, nám umožňuje nabízet řešení navržená speciálně pro potřeby inovativních opatření v rámci budování udržitelných měst a regionů:

 • Posouzení stavu Vaší infrastruktury a stanovení priorit v oblasti renovací na základě prediktivního modelování 
 • Optimalizace stávajících zařízení pomocí pokročilých systémů a kalibrace úspor zajišťovaných prostřednictvím inteligentního řízení sítí pitné vody 
 • Poskytnutí moderních systémů pro řízení dešťových vod, které předpovídají a předvídají záplavy 
 • Rozvoj provozní oceánografie na základě systémů modelování, které jsou kalibrovány pomocí dat shromážděných v reálném čase