Při čištění městských a průmyslových odpadních vod vznikají kaly. Tyto kaly je nutné upravit, aby mohly být využity nebo odstraněny. Několik fází procesu nakládání s kaly zaručuje, že mohou být využity například jako hnojivo v zemědělství nebo palivo pro spalovací zařízení.
Naše řešení

Stanovení a volba optimální varianty pro redukci a využití kalů

Zvyšující se množství kalů vznikajících při čištění odpadních vod, společně s populačním růstem a rozšiřováním měst je hlavní příčinou obav orgánů místní správy a provozovatelů vodárenských sítí. Nakládání s kaly tak, aby byl redukován jejich objem a byly transformovány na využitelné produkty, se stává nezbytným.

 

SUEZ pomáhá definovat a zvolit optimální způsob nakládání s kaly v závislosti na:

  • Původu a složení kalů
  • Finálním způsobu nakládání s kaly (recyklace, využití, odstranění)
Naše inovace

Inovativní technologie nakládání s kaly

SUEZ každý rok investuje 74 milionů EUR ve více než 65 vývojových centrech a rozvojových programech. Naši zákazníci tak mohou profitovat z řešení, která jsou nejefektivnější.
Naše odbornost

Poskytujeme podporu v rámci celého vodního cyklu

Nabízíme Vám naše odborné znalosti pro realizaci Vašich projektů, od poradenství až po poprodejní služby.