Odstraňování kalů

Posledním krokem při zpracování kalů je zničení veškeré organické hmoty za současné potenciální produkce páry nebo elektřiny.
Cíle

Vytváření hodnoty při odstraňování kalů

V rámci iniciativ zaměřených na ochranu životního prostředí upřednostňuje společnost SUEZ odstraňování kalů, které nemá žádné negativní dopady a vede k vytváření hodnoty, například k produkci páry nebo elektrické energie.

Procesy odstraňování kalů, které používá společnost SUEZ, dokáží:

 

Ničit kaly

Voda se odpaří a organická hmota shoří.

 

Omezovat dopady na životní prostředí

Naše řešení jsou kompaktní a mají omezené dopady na životní prostředí. Snižují emise znečišťujících látek, vypouštění plynů a šíření pachů, a jsou energeticky efektivní.

 

Produkovat páru nebo elektrickou energii

Některá z našich řešení mohou produkovat páru nebo elektřinu, a to na základě využití tepla z procesu.

Procesy

Spalování kalů z odpadních vod

Společnost SUEZ může nabídnout osvědčené procesy, které jsou neustále zlepšovány a které účinně uspokojí Vaši potřebu odstranit kaly vznikající v rámci čištění odpadních vod.

Společnost SUEZ nabízí dva typy procesů pro odstranění kalů:

 

  1. Tlakové procesy, které kaly oxidují a zplyňují
  2. Procesy při atmosférickém tlaku založené na ničení vazeb tvořících organickou látku v kalech

 

Pro spalování nebo tepelný rozklad kalů lze použít mnoho technologií. Společnost SUEZ se rozhodla využívat technologii Thermylis.

V tomto procesu se kaly spalují v peci s fluidním ložem. Voda se odpaří a organická hmota shoří, přičemž zbytkové inertní kaly představují méně než 7% původní hmotnosti.

 

Technologie Thermylis přeměňuje kaly na bezproblémový produkt, který lze potenciálně recyklovat.