Sušení kalů

Tepelné sušení je pomocný proces při zpracování kalů, který spočívá v odpařování vody z kalů. Významně snižuje objem a hmotnost kalů, takže usnadňuje jejich další využití.
Cíle

Sušení kalů pro optimální využití

Omezení mechanického sušení kalů někdy vyvolávají potřebu odstranit vodu tepelným sušením. Společnost SUEZ vyvinula řadu procesů pro sušení kalů, které umožňují, aby kaly byly využívány rozmanitými způsoby jako hnojiva, jako složka pro kompostování nebo jako palivo pro spalovací zařízení.

Sušením se kaly upravují pro další využití nebo odstranění:

 

Snížení hmotnosti a objemu

Odpaření vody obsažené v kalech vede ke snížení objemu a hmotnosti kalů, což usnadňuje jejich skladování a přepravu.

 

Stabilizace kalů

Sušením se kaly stabilizují, tj. dochází ke snížení pachové zátěže a zlepšení hygieny.

 

Snadnější využití

Odpařením vody lze konečný produkt připravit k použití v kompostovacím zařízení. To znamená, že kaly mohou být recyklovány pro použití v zemědělství.

 

Snadnější odstranění kalů

Sušení umožňuje dosáhnout minimálních úrovní obsahu sušiny, které jsou podle předpisů požadovány pro použití v cementárenských pecích. Sušení rovněž zvyšuje kalorickou hodnotu kalů pro spalování.

Procesy

Odpařování vody z kalů různými procesy sušení

Existují tři různé způsoby přenosu tepla: vedení, proudění (konvekce) a záření.

V závislosti na obsahu sušiny vykazují kaly specifické chování, které ovlivňuje procesy tepelného sušení. Společnost SUEZ provádí tři procesy sušení kalů:

 

Evaporis LT (nízkoteplotní proces): tepelné sušení při nízkých teplotách

Tento plně automatizovaný proces sušení využívá princip kontinuálního sušení proudem ohřátého vzduchu v uzavřeném tunelu. Emise skleníkových plynů jsou omezené a pachová zátěž je pod kontrolou. Využití nízkých teplot (sítě pro vytápění a chlazení, zbytková energie atd.) rovněž snižuje spotřebu energie.

Evaporis LE (nízkoenergetický proces): smíšené sušení, které kombinuje sušení v tenké vrstvě a sušení horkým vzduchem na pásu

Tento proces sušení kalů obsahuje znovuzískání tepelné energie. Kaly procházejí třemi kroky zpracování:

  • nepřímé sušení v tenké vrstvě v odpařovači: kaly jsou předběžně vysušeny na úroveň obsahu sušiny 40% až 50%
  • mechanické protlačování: kaly jsou protlačovány přes perforovanou mřížku a vytvářejí pelety
  • přímé sušení v pásové sušárně: konečný obsah sušiny v peletách je mezi 65% a 90%

Heliantis: sušení slunečním zářením

Tímto procesem podporuje společnost SUEZ využívání čistých a obnovitelných zdrojů energie pro sušení kalů. Princip je stejný jako u zahradnických skleníků; skleník je doplněn větracím systémem a kalovým míchadlem.