Vyhnívání kalů

Anaerobní vyhnívání snižuje hmotnost (sušinu) kalů. Účelem vyhnívání je rovněž stabilizovat organickou hmotu, redukovat pachovou zátěž a získat obnovitelnou energii ve formě bioplynu.
Cíle

Snížení množství kalů a výroba energie

Produkce kalů neustálé vzrůstá a jejich odstraňování je spojeno se stále většími obtížemi (náklady, předpisy). Společnost SUEZ implementuje technologie zaměřené na snižování objemu kalů a získávání bioplynu.

Procesy anaerobního vyhnívání vyvinuté společností SUEZ nabízejí mnoho výhod:

Snižování množství kalů

V závislosti na použitém procesu lze objemy snížit až o 50%.

 

Zvýšení obsahu sušiny

Některé inovativní procesy mohou zvýšit obsah sušiny o 5 až 10 procentních bodů ve srovnání s konvenčním vyhníváním.

 

Dlouhodobá stabilizace

Úprava kalů snižuje pachovou zátěž a podporuje hygienu.

 

Recyklace kalů za účelem produkce ekologické energie ve formě bioplynu

Společnost SUEZ poskytuje inovativní technologie, které ve srovnání s konvenčním vyhníváním mohou produkci obnovitelného bioplynu až zdvojnásobit.

Procesy

Implementace inovativních procesů zahušťování a odvodňování

Společnost SUEZ může nabídnout osvědčené procesy, které jsou neustále zlepšovány a které účinně uspokojí Vaši potřebu vypořádat se s kaly vznikajícími v rámci zpracování odpadních vod.

V závislosti na množství a povaze kalů (biologické, smíšené atd.) jsou k dispozici různé typy vyhnívání.

  • Mezofilní vyhnívání při 37°C
  • Digelis Smart: integrované mezofilní vyhnívání a skladování bioplynu
  • Technologie Digelis Smart kombinuje vyhnívání kalů a skladování bioplynu, což představuje kompaktní, praktické a ekonomické řešení.
  • Termofilní vyhnívání při 55°C
  • Technologie Digelis Duo: termofilní vyhnívání při 55°C v kombinaci s mezofilním vyhníváním při 37°C
  • Digelis Fast: termofilní vyhnívání při 55°C
  • Digelis Turbo: tepelná hydrolýza kombinovaná s mezofilním vyhníváním při 37°C
    Technologie Digelis Turbo snižuje množství sanovaných kalů na polovinu a zvyšuje produkci obnovitelného bioplynu.