Zahušťování a odvodňování kalů

Zahuštění je prvním krokem zpracování kalů. Jeho cílem je oddělit pevnou a kapalnou fázi kalů. Následný proces odvodnění pak snižuje obsah vody v kalech.
Cíle

Zpracování kalů ve dvou postupných počátečních fázích

Zahušťování a odvodňování jsou fáze, které zahajují proces zpracování kalů:

  • Redukují objem kalů
  • Snižují velikost potřebných zařízení a provozní náklady
  • Optimálně oddělují vodu od ostatních materiálů

 

Zahušťování je nezbytné pro snížení objemu kalů pocházejících z čištění odpadních vod. Tato fáze optimalizuje následující úpravy odpadní vody, stabilizaci a odvodnění tím, že snižuje velikost potřebných zařízení a provozní náklady.Odvodňování zvyšuje účinnost a optimalizuje provozní náklady.

 

Úprava odpadní vody, která je základem účinného odvodnění, má za cíl uměle zvýšit velikost částic pro lepší separaci a optimalizaci výsledného obsahu po odvodnění (*).

 

(*) procentní podíl sušiny podle hmotnosti

Procesy

Implementace inovativních procesů zahušťování a odvodňování

Společnost SUEZ vyvinula řadu různých procesů pro zahušťování a odvodňování kalů. Doporučujeme použít metodu, která odpovídá charakteristikám kalů a cílům úprav.

Pro zahuštění kalů lze použít dva procesy:

Statické zahušťování gravitačním usazováním

 

Statické zahušťování vyžaduje konvenční a inovativní techniky, jako je například Drainis Turbo, která odstraňuje vodu při rychlostech vyšších, než jsou běžné rychlosti; tak lze optimalizovat následnou fázi odvodnění (snížení množství potřebných zařízení, nižší spotřeba energie a činidla apod.).

 

Dynamické zahušťování, tj. proces koncentrace, který vyžaduje dynamickou energii

 

Dynamické zahušťování využívá kompletní řadu různých jednotek, které jsou vybrány tak, aby co nejlépe vyhovovaly provozním podmínkám procesu zvoleného společností SUEZ.

 

Po zahušťování následuje odvodňování. V rámci této následné fáze jsou využívány různé postupy, které jsou vybrány tak, aby co nejlépe odpovídaly provozním podmínkám procesu zvoleného společností SUEZ

Dehydris Lime - proces odvodňování kalů využívající předvápnění a odstředění

Tento proces lze využít k odvodnění všech typů kalů ze zpracování odpadních vod. Proces zahrnuje tři kroky:

 

  1. předvápnění dekantovaných nebo zahuštěných kalů
  2. úprava odpadní vody pomocí polymerů
  3. odvodnění odstředěním

 

Výsledkem tohoto procesu je velmi jednotná směs kalů a vápna. Ve srovnání s běžným odstředěním může být obsah sušiny až o 50% větší. Potřebná údržba je menší, což snižuje provozní náklady.