Otočení kohoutkem. Obvyklý, každodenní pohyb. Nicméně než voda začne téct, musí urazit dlouhou cestu. Na rozdíl od komerčních minerálních a pramenitých vod se voda z kohoutku stává pitnou pouze díky značným fyzikálním a chemickým úpravám. Výroba pitné vody je pro obyvatele zásadní. Společnost SUEZ poskytuje efektivní řešení pro výrobu dostatečného množství kvalitní pitné vody dle požadavků zákazníků a vyhovující přísným hygienickým standardům.
Vaše výzvy

Výroba kvalitní pitné vody v dostatečném množství

Voda je prohlášena za pitnou a může být distribuována spotřebitelům pouze tehdy, když splňuje přesně definované parametry kvality. Kromě toho je jedním z nejpřísněji kontrolovaných potravinářských produktů. V každé fázi své cesty ke spotřebiteli, od shromáždění k distribuci, je extrémně přísně sledována.

Výroba pitné vody proto vyžaduje odborné znalosti mnoha technologií a procesů, včetně přesných znalostí o vodních zdrojích. Dostupné zásoby přírodní vody zahrnují podzemní vody, stojaté nebo tekoucí povrchové vody (jezera, řeky apod.) a vodu v mořích. Realizace systému úpravy vody pro výrobu vody vhodné k pití závisí na množství dostupné vody, na její kvalitě (s ohledem na možné odchylky), ekonomických nákladech a environmentálních omezeních.
3
%
Podíl sladké vody v celkovém objemu vody na naší planetě.
1
miliarda
lidí nemá přístup k bezpečné pitné vodě.
50
zemí
bude ohroženo nedostatkem pitné vody do roku 2025.
Naše řešení

Pomůžeme vám realizovat vhodná řešení pro výrobu pitné vody

Rozhodujícím faktorem při realizaci optimálního systému pro výrobu pitné vody jsou vodní zdroje. Prostřednictvím tradičních i sofistikovanějších návrhů systémů pro úpravu vody nabízíme orgánům místní správy technická řešení, která splňují požadavky na hygienickou kvalitu, ať se jedná o vesnici s několika stovkami obyvatel nebo o rozlehlou městskou oblast.
Hand and water

Jak se vypořádat s mimořádnými událostmi

Naše zařízení dokáží produkovat vodu v případě nouzových situací.
Objevte naše řešení
Drinking water

Jak vyrábět kvalitní pitnou vodu?

K výrobě pitné vody pomocí různých technologií úprav je obecně zapotřebí několika stupňů (usazování, flotace, adsorpce na aktivním uhlí, filtrace apod.).
Objevte naše řešení
Naše odbornost

Poskytujeme podporu v rámci celého vodního cyklu

Nabízíme vám naše odborné znalosti pro realizaci vašich projektů, od poradenství až po poprodejní služby
Čtěte také