Jak vyrábět vysoce kvalitní vodu?

Snížení tvrdosti vody prostřednictvím hromadného odstranění uhličitanů

Výroba vody s nižším obsahem vápence není jen otázkou uživatelského komfortu. Jedná se rovněž o způsob řešení problémů životního prostředí, hospodářství a veřejného zdraví:

 • Omezení vypouštění detergentů a přípravků proti vodnímu kameni s obsahem fosfátů do přírodního prostředí.
 • Nižší spotřeba energie v souvislosti se zanesením zařízení pro domácnost a potrubí vodním kamenem.
 • Omezení pomalého uvolňování některých potenciálně toxických kovů do vody (jako je měď nebo olovo) z vodovodních trubek vyráběných z těchto kovů.
 • Zahájení předběžné diagnostické fáze zaměřené na adjustování technologie odstraňování uhličitanů s cílem snížit tvrdost vody, zvýšit kvalitu vody a eliminovat provozní omezení týkající se zařízení na výrobu vody.
 • Volba jednoho z našich řešení hromadného odstraňování uhličitanů::   
  - Softazur C, chemické odstraňování uhličitanů katalytickým reaktorem.
  - DENSADEG®, odstraňování uhličitanů prostřednictvím rychlé fyzikálně-chemické dekantace a zesílení krystalů uhličitanu vápenatého.
  - Fyzikálně-chemické odstraňování uhličitanů s využitím iontoměničových pryskyřic nebo nanofiltračních membrán (nebo nízkotlaké reverzní osmózy).
  - ERCA2, fyzikální odstraňování uhličitanů s využitím elektrokatalýzy.

Odstraňování mikropolutantů

Změna ve vzorcích spotřeby má za následek vznik nových znečišťujících látek ve vodě, kterým říkáme „mikropolutanty“.  Tyto látky se objevují ve velmi nízkých koncentracích, v mikrogramech nebo nanogramech na litr:

 • Efektivní odstraňování mikropolutantů díky našim odborným znalostem procesů úprav.
 • Optimalizace výběru použité technologie v závislosti na charakteristikách Vašeho vodního zdroje a jeho místě v procesu úpravy: reverzní osmóza nebo filtrace nanofiltračními membránami, ozonizace nebo pokročilá oxidace, nebo adsorpce na aktivním uhlí.

Micropollutants: what is it ? - SUEZ

Credit: SUEZ group