Jak chránit vodní zdroje?

Racionalizace spotřeby vody a snížení Vašich uhlíkových emisí

Naše inteligentní měřicí systémy Vám umožní šetřit vodní zdroje na základě výrazného snížení ztrát a vedení uživatelů směrem k racionalizaci spotřeby:

  • Instalace nejmodernějších řešení pro dálkové odečty měřičů, zaměřené na přesnější řízení skutečné spotřeby s možností upozornění v případě nadměrné spotřeby, která často signalizuje únik vody v síti.
  • Informování uživatelů o vodě, kterou spotřebovávají, a vzdělávání uživatelů v oblasti šetření vodou prostřednictvím ekologických tipů online.
  • Výhody plynoucí z četných akcí zaměřených na zvyšování povědomí v oblasti podpory osvědčených postupů využívání vody: vodní bary, vodní třídy, střediska vodních zdrojů, návštěvy zařízení na úpravu vody atd.