Jak zajistit přístup k vodě?

Anticipace platebních problémů a reakce na mimořádné situace

Vyvinuli jsme inovativní nástroje a zařízení pro implementaci práva na vodu pro každého:

  • Výhody řady cenových řešení nebo řešení v oblasti sociální podpory, které jsou přizpůsobeny výzvám a problémům ve Vašem regionu a navrženy tak, aby pomáhaly nejzranitelnějším skupinám obyvatelstva.
  • Anticipace potíží s platbami prostřednictvím měsíční fakturace, rozložení plateb v případě dočasných obtíží a progresivní cenové nabídky se sociálními komponentami.
  • Reakce na mimořádné situace v úzké spolupráci s komunálními sociálními službami.