Jak zlepšit kvalitu služeb a spokojenost uživatelů?

Posilování úzkých vztahů se zákazníky a poskytování vstřícných zákaznických služeb

Zajišťujeme kvalitní zákaznický servis dostupný pro uživatele místně, jakož i přesnou fakturaci; tím naplňujeme očekávání zákazníků a zvyšujeme jejich spokojenost:

  • Výhody plynoucí z kvalitního zákaznického servisu založeného na systematickém hodnocení spokojenosti zákazníků a průběžném měření úrovně poskytovaných služeb. 
  • Vytváření úzkých vztahů s uživateli prostřednictvím blízkých služeb, proaktivní a interaktivní komunikace a moderních nástrojů pro zajištění dostupnosti služeb pro každého. 
  • Optimalizace systémů pro měření spotřeby vody prostřednictvím služby dálkového odečtu měřidel pro spolehlivé a přesné měření a transparentní fakturaci.

Zlepšování každodenních zkušeností zákazníků

Snažíme se usnadňovat každodenní život spotřebitelů tím, že zavádíme konkrétní opatření, pomáhající zlepšovat zkušenosti zákazníků:
  • Možnost výběru z několika platebních metod: zákazníci mohou využívat měsíční debety nebo debety pro každý účet, platby kreditní kartou prostřednictvím interaktivního hlasového serveru nebo webové stránky, platby v hotovosti atd.
  • Usnadnění komunikace; každý zákazník si může vybrat komunikační kanál, který nejlépe vyhovuje jeho potřebám: osobní návštěva zákaznického oddělení, telefon, elektronická komunikace nebo pošta.
  • Řízení vlastního účtu: všichni uživatelé mohou řídit svůj účet online, konzultovat nebo provádět transakce prostřednictvím webových stránek přístupných z jejich chytrého telefonu nebo tabletu.