Skip to main content

Komplexní služby v odpadovém hospodářství

Společnost dm drogerie si stabilně drží největší podíl na českém drogistickém trhu. SUEZ Využití zdrojů pro tuto firmu poskytuje služby v komplexním odpadovém hospodářství od roku 2011. Centrální sklad sídlí v Červeném Kříži u Jihlavy. SUEZ Využití zdrojů zde od roku 2011 zajišťuje komplexní služby jako je logistika a likvidace veškerých odpadů a druhotných surovin, poradenství v oblasti odpadového hospodářství, čištění jímek včetně jejich vzorkování a kontrolu funkčnosti čistírny odpadních vod.

Výzva

Téměř 150 let byl průmyslový areál Karolina symbolem černé Ostravy. Po ukončení těžby uhlí z dolu Karolina a provozu stejnojmenné koksovny začátkem 90. let zbyla v centru města široká pláň prosycená dehtem do hloubky více než 10 metrů. Nikde v Evropě nebylo k vidění tolik znečištěné a znehodnocené centrum města. Proto vznikl největší ekologický projekt svého typu ve střední Evropě. Společnost SUEZ CZ (tehdy pod jménem SITA Ecotech) získala zakázku na dekontaminaci dehtem prosycených zemin metodou termické desorpce.

 

 

stara karolina (1)

09 stara karolina

$name

Naše řešení

Vysoce kontaminovaná zemina byla vytěžena a dekontaminována unikátní technologií termické desorpce. Speciálně pro tento projekt byla v Ostravě uvedena do chodu největší jednotka tohoto typu v Evropě. Zemina byla nejprve v rotačním desorberu zahřáta až na teplotu 550°C. Při této teplotě se ze zeminy odpařila veškerá dehtová kontaminace. Zemina pak byla skrápěna vodou a po analytickém ověření dosažení cílových limitů dekontaminace byla zavážena zpět na původní místo. Odpařené kontaminanty procházely důkladným procesem čištění. Nejprve byly na speciálních keramických filtrech odstraněny prachové částice. Následně prošly plynné kontaminanty kompletní oxidací, tedy spálením při vysoké teplotě v oxidační komoře. Nakonec byly plyny odsířeny v chemických pračkách. Výstupní vyčištěné plyny splňovaly veškeré požadavky platné legislativy v oblasti ochraně ovzduší. Na konci projektu tak bylo 500 000 tun dekontaminované, vyčištěné zeminy.


08 stara karolina

06 stara karolina

Přínos

Na vyčištěném území, které bylo dlouhá desetiletí znečišťováno průmyslovou výrobou, vznikla unikátní plocha vhodná k dalšímu rozvoji města a to právě v jeho srdci. Díky úspěšné sanaci a obnovení městkého prostoru, tak mohlo dojít k výstavbě nového obchodního centra, bytových a kancelářských prostor, parku a hřiště. Do centra moravskoslezské metropole se znova vrátil život.

 

Nova_Karolina_2012 (1) mala


Nejčastěji vyhledávaná slova
Top