Skip to main content

Komplexní služby v odpadovém hospodářství

Společnost dm drogerie si stabilně drží největší podíl na českém drogistickém trhu. SUEZ Využití zdrojů pro tuto firmu poskytuje služby v komplexním odpadovém hospodářství od roku 2011. Centrální sklad sídlí v Červeném Kříži u Jihlavy. SUEZ Využití zdrojů zde od roku 2011 zajišťuje komplexní služby jako je logistika a likvidace veškerých odpadů a druhotných surovin, poradenství v oblasti odpadového hospodářství, čištění jímek včetně jejich vzorkování a kontrolu funkčnosti čistírny odpadních vod.

Výzva

Úprava třídění a nakládání s druhotnými surovinami, reorganizace vnitřní logistiky, narovnání cen druhotných surovin a jejich nejlepší využití coby zdrojů.


Naše řešení

Na základě pravidelných konzultací se zákazníkem, oboustranné spolupráce a využití zkušeností firmy SUEZ, byl realizován přechod na nové lisovací kontejnery, nastaven operativní ceník druhotných surovin a vytvořen nový systém vnitrologistiky.


Přínos

Efektivní využití druhotných surovin, funkční vnitřní logistika a celková spokojenost zákazníka.


Nejčastěji vyhledávaná slova
Top