Skip to main content

Zajištění odvozu a odstranění odvrtané horniny a kalů

MND Drilling & Services a.s. je největší vrtný kontraktor v České republice. Poskytuje služby při vrtání a vystrojování průzkumných a těžebních vrtů na ropu, zemní plyn, hydro a geotermálních vrtů a vrtů pro podzemní zásobníky plynu. Od roku 2007 tomuto zákazníkovi zajišťujeme komplexní služby v odpadovém hospodářství včetně jednorázových odstranění odvrtaných kalů při zřizování nových vrtů soupravami na různých místech Jihomoravského kraje.

Výzva

Úprava třídění a nakládání s druhotnými surovinami, reorganizace vnitřní logistiky, narovnání cen druhotných surovin a jejich nejlepší využití coby zdrojů.


Naše řešení

Na základě pravidelných konzultací se zákazníkem, oboustranné spolupráce a využití zkušeností firmy SUEZ, byl realizován přechod na nové lisovací kontejnery, nastaven operativní ceník druhotných surovin a vytvořen nový systém vnitrologistiky.


Přínos

Efektivní využití druhotných surovin, funkční vnitřní logistika a celková spokojenost zákazníka.


Nejčastěji vyhledávaná slova
Top