Skip to main content

Just in time řešení odpadového hospodářství ve zdravotnictví

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze patří mezi největší zdravotnická zařízení v České republice.

Výzva

Úprava třídění a nakládání s druhotnými surovinami, reorganizace vnitřní logistiky, narovnání cen druhotných surovin a jejich nejlepší využití coby zdrojů.


Naše řešení

Na základě pravidelných konzultací se zákazníkem, oboustranné spolupráce a využití zkušeností firmy SUEZ, byl realizován přechod na nové lisovací kontejnery, nastaven operativní ceník druhotných surovin a vytvořen nový systém vnitrologistiky.


Přínos

Efektivní využití druhotných surovin, funkční vnitřní logistika a celková spokojenost zákazníka.


Nejčastěji vyhledávaná slova
Top